Teknologisk Institut logo Eref - leveret af Teknologisk Institut
Du er ikke logget på.  
 

Eref.dk – Program til beregning af Energitilskuddet for vinduer

Teknologisk Institut har udviklet et internetbaseret beregningsværktøj for vinduer og døre. Programmet giver brugeren mulighed for at beregne de nødvendige data til brug for Energimærkningsordningen for vinduer.


Energimærkning  

 

Vinduer Døre
  Eref  
  EW
  UW
  Ff  

Muligheder
Brugeren kan med internetprogrammet vælge mellem 144 forskellige modeller, som er opdelt i kategorier, fx oplukkelige eller faste vinduer, dannebrogsvinduer og forskellige dørtyper.

Eref - definition
Energitilskuddet (Eref og EW) er et tal, som viser om vinduet (Eref) eller døren (EW) bidrager positivt eller negativt til bygningens varmebalance. Tallet medregner både solindfald og varmetab i fyringssæsonen. Et positivt energitilskud betyder, at vinduet i fyringssæsonen netto giver en tilførsel af energi til bygningens opvarmning. De energimæssigt bedste løsninger opnås altså ved en kombination af en høj g-værdi og en lav U-værdi.

Energitilskud
Energitilskuddet for vinduer og døre i et referencehus kan bestemmes ud fra følgende formel:

Eref = 196,4·gg·ff - 90,36·UW [kWh/m²]

hvor

 • gg er den totale solenergitransmittans for ruden
 • ff er glasandelen for vinduet
 • UW er varmetransmissionskoefficienten for vinduet (og ikke kun ruden)
 • Eref beregnes altid for et standardiseret vinduesstørrelse (1,23 x 1,48 m)
 • EW beregnes med samme formel som for Eref, men med den aktuelle størrelse af vindue eller dør.
 • Screendumps og videodemo
  Klik på billederne nedenfor for at se skærmbilleder eller videodemo af programmet

  Indtastningsmenu Snitindtastning
 • Eref rundtur
 • Snitindtastning
 • Tilføj modeltype
 • Slet modeltype
 • Log på systemet
 • Tilmelding
 • Logo skift
 • Modeller

  Eref programmet indeholder idag 144 forskellige modeller af vinduer og døre, men dette tal vil øges i takt med brugernes behov for yderligere modeller. Ved at klikke på linket nedenfor kan du finde en samlet oversigt over alle de tilgængelige modeller.
  Modeloversigt
    Animeret vindue   
  Udvalgte
  vinduer
  Animeret dør  
  Udvalgte
  døre

  Krav og Beregningsforudsætninger
  Ved at klikke på nedenstående link vises de krav og forudsætninger, som ligger bag beregninger på denne hjemmeside.
  Krav og forudsætninger

  Versionshistorik
  Klik på nedenstående link for at se versionshistorikken.
  Versionshistorik

  Platform og internet browser
  Beregningsprogrammet Eref er tilpasset PC'ere med Windows og Internet Explorer eller Google Chrome. Programmet er ikke testet på en Mac computer.

  Pris
  Beregningsprogrammet Eref koster 2900 kr ekskl. moms i årligt abonnement. Der er ikke nogen begrænsninger for antallet af brugere i et firma og heller ikke på antallet af beregninger. Teknologisk Institut forpligter sig at holde programmet up-to-date og at udbygge programmet løbende. Det er muligt at få en gratis testperiode på 14 dage.

  Yderligere information
  Har du brug for yderligere information eller er du velkommen til at kontakte undertegnede. Det gælder også hvis du har forslag til hjemmesiden eller vil indrapportere en fejl.

  Mads Møller Hansen
  Mads Møller Hansen
  Teknologisk Institut
  Telefon: +45 - 7220 1141
  mmh@teknologisk.dk

  Konsulent.

  Login til Eref
   
   
   
      
   

  Ny bruger?

  Det koster årligt 2900 kr ekskl. moms at
  anvende beregningsværktøjet. Teknologisk
  Institut vil sørge for løbende opdatering
  af programmet.

  Udfyld denne formular og tryk "Tilmeld"!

  Kontaktperson
  Email    
  (anvendes som brugernavn)
  Navn  
  Stilling
  Direkte tlf.  

  Firma
  Firmanavn  
  Firmaadresse  
  Postnr og by  
  Firmatlf.  
  Firmaemail    
  Firmaweb
  CVR-nummer  
   
   
  Ekstra tekst til medarbejder
  Du vil modtage en mail med login-oplysninger
  når en af vore administrative medarbejdere
  har behandlet din anmodning.